Възползвайте се от нашите здравословни и обучителни модули!


 

Комбинирайки почивка и обучение, ние се учим практически едни от други и от самата Природа. 

Включвате се в един балансиран ритъм на живот - различни практики за тялото и духа, здравословна храна, физически и умствен труд в полза на биоразнообразието, разходки в природата, лично и колективно творчество. 

За разлика от хаотичното гмуркане в океана от информация, ние хармонично навлизаме в интегралния (цялостен) подход на Кен Уилбър, д-р. Димитър Пашкулев и други специалисти. 

Подобряваме своите прояви и постижения, усвоявайки фундаментални познания в главните направления. 

Те са:

• Подходи и измерения в цялостната (интегрална) система;

• Природна медицина и профилактика;

• Екология и еко земеделие;

• Психология и педагогика;

• Икономика;

• Информатика;

• Езици;

• Изкуства;

• Някои други...

Това води до ползотворно, самостоятелно развитие !


 WhatsApp & Phone:

+359 885 05 05 65