Бъдете активен участник - с ваша подкрепа проект "Вегетариум" расте и дава плод!

 

                                                                                         

 

Станете дарител за някоя от нашите каузи !Кауза номер 1 : "Опазване и възстановяване на изворите и биоразнообразието в района".

Постигаме целта посредством създаване на микрорелефи за улавяне и задържане на дъждовната и снежна вода, мащабно компостиране и установяване на растителна покривка от ендемични и други полезни растения в засегнатите от ерозия и обезлесяване зони в местност „Черни камик“. 
С видима резултатност извършваме тези дейности тук на място, осигуряваме цялостна подкрепа на подобни дейности и в други засегнати от ерозия и обезлесяване зони в България. 

Нашият десетгодишен опит на това място показва, че създаването на микрорелефи с помощта на изкопна машина и мащабното компостиране спират ерозията, задържат влагата, обогатяват почвата, стабилизират дебита на изворите. Така се създават условия за живот на растения и диви животни.   Необходимо е закупуването на следната екипировка:

• Мини изкопна машина - 15 000 лв;

• Минитрактор 27 к.с., с клонодробилка, косачка, ножове, фреза, челен товарач, ремарке - общо 35 000 лв;
Кауза номер 2 : "Създаване на благоприятни условия за заселване на още постоянно живеещи, родителство и образование".


Постигаме целта посредством закупуване на земя и построяване на малки, но удобни семейни жилища, които да се купуват на изплащане, полагайки труд за проекта. Засега сме закупили 30 декара и построили едно общо еко жилище, категоризирано като стаи за гости. За подслон на постоянните ни жители е необходимо:

• Ремонтирането на една налична къщичка - 15 000 лв; 

•Изграждане на още една къщичка - 30 000 лв;

•Изграждане на една подвижна къщичка - 19 000 лв;За образование е необходимо:

• Изграждане на зала за учение и практика - 21 000 лв;

• Изграждане и оборудване на кухня-работилница - 27 000 лв;

• Изграждане и оборудване на работилница - 27 000 лв.

 Кауза номер 3 : "Развитие на микроикономика с цел поминък на постоянните жители и привличане на още постоянни жители".


Постигаме целта, развивайки екологичен и здравословен туризъм и производство на различни изделия.

 

С цел увеличаване на капацитета за прием на гости е необходимо:


•Изграждане на три подвижни къщички х 15 000 лв. 

= 45 000 лв. 

 

С цел осигуряване на жителите и гостите с екологично чисти плодове и зеленчуци, производство на суровини за трансформация на място и посадъчен материал, в настоящия момент е необходимо:


• Изграждане и оборудване на оранжерия с площ от 132 кв. м. - 7000 лв;

 

 

За осигуряване на транспорт за нашите гости, за материали и продукти от края на асфалтовия път до почивен дом „Вегетариум“ и обратно е необходимо:

 

• Закупуване на високопроходим минибус – 14 000 лв. 

 

 

 

Може да направите дарение по банков път - ето нашата сметка:

Уникредит Булбанк - BIC: UNCRBGSF

Сдружение "Тринога" - IBAN: BG90 UNCR 7000 1523 1382 34

Възможно е и посредством Пейпал:

                                                                                           
   

Моля, запишете като основание за превод: "Дарение за кауза номер ...(избраният номер)"

 

 WhatsApp & Phone:

+359 885 05 05 65