Буквално "Вегетариум" означава: "Най-добра среда за растеж и развитие".

 

Проект "Вегетариум" има за цел цялостна трансформация на личността чрез положително развитие в трите измерения на цялостния подход

• повдигане и стабилизиране на съзнанието;

• уравновесяване на характера;

• задълбочаване на основните компетенции.

 

Комбинирайки почивка и обучение, ние се учим практически едни от други и от самата Природа. 

Включвате се в един балансиран ритъм на живот - различни практики за тялото и духа, здравословна храна, физически и умствен труд в полза на биоразнообразието, разходки в природата, лично и колективно творчество.

 

За разлика от хаотичното гмуркане в океана от информация, ние хармонично навлизаме в интегралния (цялостен) подход на Кен Уилбър, д-р. Димитър Пашкулев и други специалисти. 

 

Подобряваме своите прояви и постижения, усвоявайки фундаментални познания в главните направления. 

Те са:

• Подходи и измерения в цялостната (интегрална) система;

• Природна медицина и профилактика;

• Екология и еко земеделие;

• Психология и педагогика;

• Икономика;

• Информатика;

• Езици;

• Изкуства;

• Някои други...

Това води до ползотворно, самостоятелно развитие !

 

Нашите еко домове и градини в село Желен предоставят необходимата чиста среда, а нашия квалифициран екип очаква да ви придружи в това приказно приключение !

 

Какво представлява Цялостният подход?

• Красив синтез на световната мъдрост и приложната наука;

• Разбиране за единството и различията в природата, човека и обществото;

• Система за хармонизиране на здравето, отношенията и житейските цели;

• Отчитане на индивидуалните характери и таланти.

 

Какво ни дава Цялостният подход?

• Проглеждане на ново ниво относно "пъзела" на живота;

• Необходимите методи и средства за успех във важните житейски сфери;

• Преодоляване на инерцията на всекидневието, чрез едно вълнуващо пътуване в себе си;

• Тайните на хармоничното общуване, интересно споделяне на знания, настроения и опитности;

 

• Развиване на умения относно техники за тялото и ума, здравословно хранене, билколечение и екологична култура.